Nabożeństwo różańcowe

Z racji Forum Charyzmatycznego nastąpiła mała zmiana dotycząca różańca dla dzieci. W piątek i sobotę nie będzie różańca przed Mszą Świętą, ale po Mszy Świętej. W piątek Msza Święta o 17:30, w sobotę o 17:00.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum