Wieczór chwały i uwielbienia

Zapraszamy rodziny z dziećmi na wieczór uwielbienia i chwały z Mocnymi w Duchu o godz. 20:00

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum