Zapraszamy po odbiór opłatków

W sobotę 27 listopada po Mszy św. wieczornej zapraszamy po odbiór opłatków osoby odpowiedzialne za ich roznoszenie po swoich rejonach. Gdyby ktoś chciał odebrać opłatki wcześniej również istnieje taka możliwość. Datki z opłatków przeznaczone są na ogrzewanie świątyni.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum