Godzina Łaski

8 grudnia w całym Kościele przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Msza św. u nas o godz.: 6.30; 10.00; 16.00 i 18.00

Z tym dniem związana jest też tzw. Godzina łaski. Maryja w objawieniach zapraszała do modlitwy w tym czasie i obiecała mnóstwo łask dla wszystkich którzy w tym momencie będą przy Jej Sercu. Kto nie ma możliwości udać się do kościoła, może modlić się w domu. Warto przy tym jednak pamiętać, że Bóg wysłuchuje naszych próśb niezależnie od momentu, w którym się modlimy. „Godziny Łaski” nie można traktować jako czasu magicznego, lepszego od innych. Modlitwa powinna być motywowana pragnieniem zbliżenia się do Boga i uczczenia Matki Bożej. Forma modlitwy w Godzinie Łaski jest dowolna. Szczególnie ważna jest modlitwa za grzeszników, i uczczenie Maryi jako Róży Mistycznej i Matki Kościoła.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum