Historyczna chwila

W Kościele w Polsce przeżywamy trzeci rok cyklu o tematyce eucharystycznej, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami poprzez tajemnicę wcielenia, jest cały czas obecne w misterium Eucharystii. Rzeczywistość Najświętszego Sakramentu przypomina, że Jezus Chrystus to Emmanuel – Bóg z nami, który jest wśród nas przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Odpowiedzią człowieka na dialog miłości Chrystusa jest adoracja.

Rozeznając pragnienia Bożego Serca oraz duchowe potrzeby wiernych związane z Rokiem Eucharystii, Ks. Arcybiskup Adam Szal zwrócił się do księży Archidiecezji Przemyskiej z prośbą o podjęcie dzieła wieczystej adoracji. Odpowiedź przyszła z Krosna z Sanktuarium św. Jana Pawła II. Analizując możliwości podjęcia adoracji Ks. Proboszcz Jan Bielec zaprosił misjonarza z Argentyny, Ks.  Justo Lo Feudo MSF, który pomagał tworzyć kaplice wieczystej adoracji w wielu miejscach na świecie. Współpraca duchownych i odpowiedź około pięciuset wiernych z Krosna i okolic pokazała, że ta inicjatywa jest możliwa do zrealizowania.

Uroczysta inauguracja wieczystej adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie nastąpiła 26 grudnia 2021 r. O godz. 16:00 Ks. Arcybiskup Adam Szal odprawił uroczystą Mszę Świętą. Po Eucharystii Najświętszy Sakrament w procesji został przeniesiony do kaplicy. Pierwszym adorującym był Metropolita Przemyski, po nim adorację podjęły osoby zapisane na poszczególne godziny.

Dzień 26 grudnia przeszedł do historii Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie, ale też całej Archidiecezji, gdyż od tego momentu rozpoczęła się wieczysta adoracja w miejscu dostępnym dla wszystkim o każdej porze dnia i nocy. Ufamy, że to dzieło będzie gorliwie podejmowane na chwalę Bożą i dla duchowego dobra wiernych. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kaplicy wieczystej adoracji znajdującej się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum