Świąteczne życzenia

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” J 1, 14

Przez tajemnicę Bożego Narodzenia Jezus pokazał, że chce być blisko ludzi. Ten plan miłości kontynuuje w Eucharystii, gdzie zaprasza nas do jeszcze bliższej relacji w Komunii Świętej.

Wszystkim Gościom, Rodakom i Parafianom życzymy bliskiej relacji z Chrystusem Eucharystycznym i otwartości na Bożą Miłość.

Duszpasterze Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum