MODLITWA O USTANIE WOJNY!

W obliczu wojny na Ukrainie wzywamy do gorliwej modlitwy w intencji pokoju w Europie i o ustanie walk. Zapraszamy o każdej porze dnia i nocy do kaplicy wieczystej adoracji oraz na Mszę Świętą, aby wynagradzać Bożemu Sercu za akty agresji oraz prosić o ustanie działań militarnych.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum