Dziś noc walki o błogosławieństwo w naszym Sanktuarium

Trwoga zagląda do naszych serc… Wydarzenia na świecie i w kraju, liczne kryzysy, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, utrata wiary, zobojętnienie, kryzys wielu małżeństw i coraz większy lęk przed wojną, nie pozwalają siedzieć z założonymi rękami i cieszyć domowym ciepełkiem.

Wierność Bogu, Ojczyźnie i rodzinie wymagają ofiary. Działaniu Bożej łaski, zawierzamy szczególny czas końcem lutego.

 Zapraszamy w sobotę 26 lutego do naszego sanktuarium na „NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI”– całonocną adorację przed Najświętszym Sakramentem przeżywaną ze Wspólnotą Wojowników Maryi. 

Rozpoczniemy o 21.00 Apelem Jasnogórskim przed cudownym obliczem MB Szkaplerznej. Bogactwo modlitw, z Eucharystią o północy, pozwoli na trwanie przed Panem do godzin rannych. Wołanie o modlitwę i pokutę, kierujemy do wszystkich wspólnot, mieszkańców naszego miasta i okolicy a szczególnie mężczyzn.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum