Boże, dlaczego? Kazanie z nocnego czuwania – walki o błogosławieństwo dla Polski

Słowo od którego na modlitwie bardzo często uciekamy i prawie nigdy go nie zadajemy… a mianowicie „czemu?”, „dlaczego?”, „po co”…

Czemu, z jakiego powodu spotyka mnie ta krzywda, ucisk, niewola, porażka..?


A przede wszystkim dlaczego Boże Ty do tego dopuściłeś, czy sprawiłeś, dlaczego milczysz, dlaczego nie pomagasz, dlaczego odwracasz ode mnie swe oblicze….dlaczego?


O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD wyjaśnia to w swoim kazaniu podczas nocnego czuwania modlitewnego – nocy walki o błogosławieństwo dla naszego kraju. Zachęcamy do odsłuchania.

23.04.2022

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum