Majówki dla dzieci KAZANIA

Przypominamy, że każdego dnia w naszym Sanktuarium odbywają się nabożeństwa majowe z okolicznościowymi kazaniami, które są publikowane na naszym kanale YouTube .

Zachęcamy do wysłuchani bardzo ciekawych kazań o świętych czcicielach Matki Bożej
– link wszystkie majówki.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum