10 czerwca 1997-2022

To już 25 lat od pamiętnej wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie i poświęcenia naszego kościoła. Niech poniższy film ożywi wspomnienia z tamtego czasu.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum