PIELGRZYMKA O POKÓJ

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Turcji. Chcemy iść szlakiem Maryi, Apostołów i świętych, aby przez ich wstawiennictwo modlić się o pokój.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum