Sympozjum – 25 lecie pobytu Papieża- nagrania

 W sobotę, 11 czerwca w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyły się centralne obchody związane z papieską pielgrzymką na podkarpacie w czerwcu 1997 roku. Wtedy też Ojciec Święty poświęcił kościół parafialny pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli.

W przeddzień uroczystości zorganizowano piknik papieski podczas którego gry, zabawy i konkursy przypominały wizytę św. Jana Pawła II w Krośnie. W programie byłą także strefa Tik-Toka, w której ks. Sebastian Picur – wikariusz parafii, a także znany kapłan ze swojej obecności w tym medium popularyzował świętego. Uczestnicy pikniku mogli zobaczyć także film, o pobycie św. Jana Pawła II w Krośnie, a następnie wziąć udział w konkursie.

Z kolei w sobotę, 11 czerwca br., pierwszym punktem programu była sesja naukowa poświęcona nauczaniu św. Jana Pawła II do różnych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Taki też referat pt. „Św. Jan Paweł II a Europa Środkowo-Wschodnia wygłosił ks. dr Marcin Kapłon. Następnie zostały zaprezentowane tematy: „Wpływ osoby św. Jana Pawła II i Jego nauczania na narody (percepcja, żywotność, aktualność, potrzeba sięgania do myśli św. Jana Pawła II)” (ks. dr hab. Waldemar Janiga), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Ukrainy” (abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Słowacji” (dr Paweł Maciala), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Węgier” (prof. dr hab. Maciej Szymanowski), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Czech” (Lucie Szymanowska), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Chorwacji” (Coran Andrijanić), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Krosna, Archidiecezji Przemyskiej i Polski” (abp Józef Michalik).

W trzecim dniu obchodów gościem parafii pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli był o. Remigiusz Recław SJ, proboszcz parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Jezuita głosił homilie podczas wszystkich Mszy Świętych. Zwieńczeniem uroczystości rocznicowych był koncert poświęcony Janowi Pawłowi II w wykonaniu zespołu „Mocni w Duchu”.

kazanie o. Remigiusza Recława SJ o św. Janie Pawle II 

Uroczystości 25. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II pozwoliły nie tylko z sentymentem wrócić do tamtych wydarzeń, ale także na nowo zaczerpnąć z głębi nauczania Papieża Polaka.

tekst: przemyska.pl

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POŚWIĘCONE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II 

otwarcie sympozjum – ks. Jan Bielec Proboszcz Parafii

wprowadzenie do sympozjum – ks. dr hab. Waldemar Janiga

Postawa Papieża wobec patriotów – Poseł Piotr Babinetz
Postawa Papieża wobec Polski – ks. dr Marcin Kapłon

Postawa Papieża wobec Ukrainy – Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski

Postawa Papieża wobec Słowacji – dr Paweł Maciala

Postawa Papieża wobec Węgier – prof. Maciej Szymanowski
Postawa Papieża wobec Chorwacji – Goran Andrijanić

Postawa Papieża wobec Czech – Lucie Szymanowska

Krosno zdało egzamin – ks. Abp Józef Michalik

Popularność Papieża – Ks. Abp Adam Szal- Metropolita Przemyski

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum