Odnowienie ślubów zakonnych sióstr klawerianek

 W niedzielę 3-go lipca w naszym Sanktuarium w czasie Eucharystii o godz. 11:30 s. Blessing i s. Catherine, klawerianki pochodzące z Nigerii, odnowiły śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Siostry Blessing i Catherine, należą do krośnieńskiej wspólnoty sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, ucząc się i poznając nasza polską rzeczywistość równocześnie obdarowują nas bogactwem swojej własnej kultury. Polecajmy siostry modlitwie.

fot. Klaudyna Konarzewska

3.07.2022

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum