Kongregacja katechetyczna

Wydział Nauki Katolickiej zaprasza wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy
na tegoroczne kongregacje katechetyczne.

Spotkanie w Krośnie odbędzie się we poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r.
w Parafii pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli.
Początek o godz. 9.30.

TEMAT WIODĄCY: Katecheza rodzinna.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum