Zbiórki ministrantów

Serdecznie zapraszamy do grona ministrantów i lektorów posługujących przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Spotkania formacyjne odbywają się dla poszczególnych grup wiekowych w kolejne wtorki o 17:30. Zaczynamy Mszą Świętą!

W poniedziałki (od 26 września) ruszają zajęcia sportowe dla ministrantów, które będą przygotowaniem do turnieju w piłkę halowa.

Oczywiście w centrum wszystkiego jest Pan Jezus, który owocnie wynagradza swoimi łaskami poświęcenie się dla Niego w tej zaszczytnej posłudze. Zapraszamy nowe osoby!

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum