Odpust ku czci św. Jana Pawła II

W sobotę 22 października w naszym Sanktuarium będziemy przeżywali odpustu ku czci św. Jana Pawła II.

Sumie o godz. 17:30 będzie przewodniczył ks. prał. dr Andrzej Chmura proboszcz parafii Krosno Fara, wcześniej o godz. 17:00 zapraszamy na różaniec.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum