Odpust – wspomnienie św. Jana z Dukli

3 października (poniedzialek) wspomnienie św. Jana z Dukli, patrona naszej parafii.

Sumę odpustową o godz. 17.30 odprawi Ks. Prałat Jan Kutyna. Będzie to również jubileusz 50 lecia kapłaństwa Księdza Prałata.

Zapraszamy do udziału w świętowaniu i dziękowaniu za posługę Ks. Prałata Jana Kutyny w naszej parafii.

5
Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum