7 listopada – poniedziałek Msza Święta o godz. 18:00

W poniedziałek 7 LISTOPADA, Msza Święta wieczorna będzie wyjątkowo przesunięta na godz.18:00

Kapłani uczestniczą w kongregacji katechetycznej.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum