Zapraszamy po odbiór opłatków na wigilijny stół – 26 listopada (sobota)

W sobotę (26 listopada ) po Mszy Świętej wieczornej do budynku plebanii zapraszamy wszystkich Rejonowych i Posłańców po odbiór opłatków na wigilijny stół.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum