2. Rocznica śmierci Ks. Prał. Tadeusza Balawendra

Dzisiaj (7 marca) przypada drugarocznica śmierci ks. Prał. Tadeusza Balawendra. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 17:30 aby modlić się w jego intencji.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum