UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM

Umęczon pod Ponckim Piłatem, to misterium pasyjno – wielkanocne, które przenosi nas w tajemnicę ostatnich dni życia, a także śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Pomimo braku krwawych scen biczowania czy krzyżowania Jezusa, sztuka ta porusza serce widza mocą mówionego słowa. W czasie spektaklu staniemy wraz z Piłatem przed takim samym wyborem, z jakim boryka się współczesny człowiek: stanąć w obronie Jezusa czy przeciw niemu, być z nim i stracić, czy go odrzucić i zachować przynajmniej pozory świętego spokoju. Wraz Maryją wybiegniemy na spotkanie Zmartwychwstałego Pana,  by znów zobaczyć jego ręce, naznaczone krwawymi ranami, a zarazem pieczęciami miłości. Zaś w Wieczerniku będziemy świadkami rozterek uczniów Jezusa, na które szuka odpowiedzi także  współczesny uczeń Jezusa: czy to wszystko co mówił, o czym nauczał, czy te cuda jakie widzieli były tylko pięknym ale niespełnionym snem? 

Misterium ma poruszyć nasze serca, wlać w nie wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego każdy bilet będzie jednocześnie darem naszego serca dla Krośnieńskiego Hospicjum, bo miłości nie można mierzyć tylko słowami, ale czynami.

W sztuce wystąpią aktorzy Małej Sceny Wielkich Serc , którzy na co dzień znani są innych ról takich jak: kochająca żona, oddany mąż, dobra i kochająca mama, nauczycielka, handlowiec czy urzędnik.    Jednym słowem Piłat i jego żona, Maria Magdalena, apostołowie to może ktoś z nas i właśnie dlatego tak łatwo będzie odnaleźć siebie samego  w pytaniach, łzach, radościach jakie zobaczymy i usłyszymy na scenie Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza 25 marca 2023 r. o godz. 17.00.  

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum