Oktawa Wielkanocna

Oktawa Wielkiego Tygodnia (oktawa wielkanocna) jest najstarszą z oktaw obchodzonych w Kościele katolickim. Rozpoczyna się w wigilię Wielkanocy i trwa aż do kolejnej niedzieli, czyli Niedzieli Miłosierdzia.

Słowo „oktawa” pochodzi od łacińskiego „dies octava” co tłumaczymy jako ósmy dzień. Oznacza to, że święto trwa przez okres ośmiu dni. Święto Zmartwychwstania, największe ze świąt katolickich jest tak właśnie obchodzone – każdy dzień jest świętem. Przez osiem dni na Mszy świętej śpiewane jest radosne „Alleluja„.

Oprócz tego, podczas liturgii, przyjął się zwyczaj modlitwy w pozycji stojącej, nie klęczącej, na znak tego, że Jezus wstał z martwych. Piątek w oktawie Wielkiego Tygodnia jest dniem bez postu i umartwiania się. Ostatni dzień to tzw. „Biała Niedziela”, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy do codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej i przyjmowania Komunii Świętej.

Msza Święta codziennie o godz. 7:00 i 17:30

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum