Uroczystości pogrzebowe Kazimierza Człowiekowskiego – żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej – galeria

Uroczystości pogrzebowe Kazimierza Człowiekowskiego – żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej, Tajnej Organizacji Wojskowej oraz Armii Krajowej, żołnierza Oddziału Partyzanckiego OP -11 „Orskiego”, więźnia sowieckich łagrów, współpracownika grupy partyzanckiej „Topora”.

Fot. Paweł Matelowski

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum