Wraz z IPN zapraszamy na uroczystości pogrzebowe

21 kwietnia 2023 r. w Krośnie odbędą się uroczystości pogrzebowe Kazimierza Człowiekowskiego – żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej, Tajnej Organizacji Wojskowej oraz Armii Krajowej, żołnierza Oddziału Partyzanckiego OP -11 „Orskiego”, więźnia sowieckich łagrów, współpracownika grupy partyzanckiej „Topora”.

📍 Był jednym z tych, którzy nie godzili się z powojenną, komunistyczną Polską. Szybko stał się ofiarą represji ze strony apartu bezpieczeństwa. Ukrywał się, został postrzelony podczas obławy w Korczynie pod Krosnem. Zmarł 19 kwietnia 1954 r. w Rzeszowie.

📍 Śp. KAZIMIERZ CZŁOWIEKOWSKI ps. „Niemsta” urodził się 13 stycznia 1909 r. w podkrośnieńskich Białobrzegach (obecnie dzielnica Krosna). W czasie II wojny światowej wstąpił do grupy dywersyjnej i brał udział w wielu akcjach zbrojnych wymierzonych wobec okupanta. Po wkroczeniu Sowietów do Krosna został aresztowany w listopadzie 1944 r., pod zarzutem przynależności do AK i zesłany do łagru na Syberię. Pracował w kopalni i przy wrębie. W końcu został zwolniony i wrócił do kraju w listopadzie 1947 r. W lipcu 1949 r. popadł w konflikt z miejscowymi władzami i po aresztowaniu został osadzony w siedzibie krośnieńskiego UB, skąd dokonał brawurowej ucieczki. Od tej pory „Niemsta” ukrywał się na terenie Krosna oraz powiatów krośnieńskiego i brzozowskiego. Redagował i rozsyłał anonimowe listy do działaczy partyjnych i urzędników, wysłał je nawet do korespondenta gazety Nowiny, będącej wtedy organem prasowym komunistów. Kazimierz wpadł w Niedzielę Wielkanocną 18 kwietnia 1954 r. w czasie zasadzki zorganizowanej przez funkcjonariuszy UB w Krośnie oraz żołnierzy WOP. Wydał go gospodarz z Korczyny, u którego schronił się na strachu. Konfident rano przyszedł na posterunek i zameldował o swoim gościu. „Niemsta” próbował się wymknąć z obławy. Wybiegł z szopy i zaczął się ostrzeliwać. Zaciął mu się jednak pistolet. Został postrzelony w brzuch. Trafił do szpitala WUBP w Rzeszowie. Mimo przeprowadzonej operacji o godz. 3 w nocy, 19 kwietnia zmarł. Żonę – Jadwigę Człowiekowską poinformowano o śmierci męża dopiero kilka tygodni później. Kazimierz Człowiekowski osierocił troje dzieci – córki Barbarę (ur. 1944) i Marię (ur. 1948) oraz syna Zbigniewa (ur. 1951). Ciała nie wydano rodzinie, w tajemnicy wrzucono do bezimiennej mogiły na cmentarzu w Rzeszowie.

📍 We wrześniu 2021 r. podczas prac poszukiwawczych Instytut Pamięci Narodowej odnalazł szczątki Kazimierza Człowiekowskiego. 23 lipca 2022 r. w Belwederze rodzina otrzymała notę identyfikacyjną, którą potwierdza tożsamość zmarłego bohatera. Na uroczystości głos zabrał syn pana Kazimierza. W imieniu rodzin dziękował za wysiłek, który został włożony w poszukiwania i mówił jak wielkie ma to znaczenie: „Wreszcie, po tylu latach będziemy mogli spełnić nasz chrześcijański obowiązek i pochować z godnością i szacunkiem naszych bliskich, na naszych cmentarzach” – mówi Zbigniew Człowiekowski.

📍 Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego odbędą się 21 kwietnia 2023 r. Rozpoczną się o godz. 11:00 Mszą świetą żałobna w Kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie. Po Eucharystii nastąpi odprowadzenie doczesnych szczątek na miejsce wiecznego spoczynku, na cmentarz komunalny przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krośnie.

📍 Organizatorami uroczystości są: dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, prezydent Miasta Krosna, parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie (Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie), dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum