Sympozjum papieskie

18 maja obchodziliśmy 103. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji w naszym Sanktuarium19 maja zostało zorganizowane sympozjum poświęcone św. Janowi Pawłowi II pod hasłem: „Św. Jan Paweł II darem dla Kościoła i Polski”.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum