Zapraszamy na IV Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

Zapraszamy do udziału w IV Dziecięcym Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Tobie Polsko śpiewamy”, który odbędzie się w naszym Sanktuarium w dniu 3 czerwca 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie www.piotrajana.pl do 27.05.2023r.
Prosimy, aby pliki z podkładami MP3 były opisane (imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu).

Warunkiem koniecznym udziału w Festiwalu jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku uczestnika na potrzeby Festiwalu.

Informacji udziela: Mariola Rybczak – Kierownik Artystyczny Festiwalu
(tel. 691-340-504 lub e-mail: festiwal.krosno@wp.pl)


Regulamin

IV Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

„Tobie Polsko śpiewamy”

I. ORGANIZATOR

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno


II. MIEJSCE I TERMIN FESTIWALU

Festiwal odbędzie się 3 czerwca 2023r. (sobota), od godz. 8.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30.

cz. I – soliści i duety
cz. II – zespoły (od godz.11.00 – w razie zmiany godziny uczestnicy zostaną o tym poinformowani).


III. UCZESTNICY I KATEGORIE

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno–instrumentalne działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach.

Festiwal adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach:

Soliści i duety*
Kat. Dzieci przedszkolne
Kat. Kl. I – IV Szkoły Podstawowej
Kat. Kl. V – VIII Szkoły Podstawowej

* Uwaga: Jeśli w duecie występuje dziecko młodsze i starsze to przyporządkowanie do kategorii wiekowej dotyczy dziecka młodszego.

Zespoły*:
Kat. Zespoły dziecięce (przedszkole/szkoła podstawowa  kl. I – IV)
Kat. Zespoły młodzieżowe (szkoła podstawowa kl. V – VIII)

* Zespół tworzy grupa od trzech osób.


IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie www.piotrajana.pl do 27.05.2023r.
Prosimy, aby pliki z podkładami MP3 były opisane (imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu).

2. Warunkiem koniecznym udziału w Festiwalu jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku uczestnika na potrzeby Festiwalu.

Informacji udziela:
Mariola Rybczak – Kierownik Artystyczny Festiwalu (tel. 691 340 504 lub e-mail: festiwal.krosno@wp.pl)


V. PRZEBIEG FESTIWALU

  1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dowolnie wybranych dwóch piosenek: jednej religijnej i jednej patriotycznej, wykonanych z pamięci. Jako wybór piosenki religijnej zaleca się wykonanie piosenki związanej z życiem i nauczaniem Jana Pawła II.
  2. Jury dopuszcza możliwość śpiewania z nagranym podkładem muzycznym, akompaniamentem własnym, a cappella.
  3. Młodzi Artyści występują w porządku ustalonym przez organizatorów Festiwalu.
  4. Występ festiwalowy solisty (zespołu) nie może przekroczyć 10 min.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Dla uczestników Festiwalu przewiduje się nagrodę główną GRAND PRIX, trzy nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  2. Jury ocenia: walory głosowe wykonawców, muzykalność i poczucie rytmu, interpretację piosenek i dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
  3. Zwycięzcom i wyróżnionym w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Jury Festiwalu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień.
  4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum