Zaproszenie na Koncert z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka!

Macierzyństwo zawiera w sobie od samego początku szczególne otwarcie na nową osobę: ono właśnie jest udziałem kobiety. W otwarciu tym, w poczęciu i urodzeniu dziecka kobieta „odnajduje siebie przez bezinteresowny dar z siebie samej”. Jan Paweł II 

Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert, w czasie którego My jako dzieci chcemy wyrazić swoją miłość i wdzięczność wszystkim Mamom za dar życia.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum