Jubileusz ks. Karola Goneta GALERIA

25 czerwca 2023 r. dziękowaliśmy Panu Bogu za 50 lat kapłaństwa ks. Karola Goneta. Dostojnego Jubilata obejmujemy modlitwą i życzymy Bożego błogosławieństwa.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum