Kongregacja katechetyczna w naszym kościele

Wydział Nauki Katolickiej zaprasza wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy
na tegoroczne kongregacje katechetyczne.

Spotkanie w Krośnie odbędzie się w poniedziałek, 28 sierpnia 2023 r.
w Parafii pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli.
Początek o godz. 9.30.

TEMAT WIODĄCY:
W trosce o świat bardziej Boży: odpowiedź na wyzwania dla katechezy
– ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;  Katedra Katechetyki Integralnej).

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum