Zapraszamy dzieci do Zespołu „Wesołe Nutki”

16 września odbędą się pierwsze po wakacjach próby Zespołu Wokalnego „Wesołe Nutki”, który działa przy naszej parafii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym do wzięcia udziału w tych muzycznych zajęciach.

Próby odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w salce w dolnym kościele.

Zajęcia prowadzi Pani Mariola Rybczak.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum