Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem Dzieci

Od 30 października 2023 r. w Archidiecezji Przemyskiej rozpoczyna się diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem Dzieci.  Celebracje liturgiczne odbywać się będą w poszczególnych dekanatach, według harmonogramu uwzględniającego datę i miejsce celebracji.

Metropolita Przemyski abp Adam Szal zaprasza wiernych, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich kapłanów na zaplanowane w poszczególnych dekanatach spotkanie.

W planie przewidziano: konferencję dla wiernych, Msze świętą dziękczynną za beatyfikację, przekazanie relikwii oraz dekanalne spotkanie kapłanów.

Wspomniane wydarzenie jest również okazją do duszpasterskiego zaangażowania na rzecz troski o rodzinę, wyrażoną przez diecezjalną strategię pastoralną realizowaną pod hasłem: „Czas na rodzinę”. We wszystkich spotkaniach będą uczestniczyli księża biskupi.

Duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych proszę o zapoznanie się z datą uroczystości dekanalnej oraz planem spotkania. Wszystkich księży z dekanatu proszę, aby w tym wyznaczonym dniu, wieczorne nabożeństwa w swoich parafiach odprawili w takich godzinach, aby parafianie i sami kapłani mogli uczestniczyć w dekanalnym nabożeństwie. Prosimy bardzo, aby w niedzielę poprzedzającą zaplanowane wydarzenie, poinformować i zachęcić wiernych do licznego w nim udziału. Należy uczynić to za pomocą ogłoszeń duszpasterskich, gablot parafialnych, stron internetowych parafii, mediów społecznościowych.

Ramowy program uroczystości:

  • 17.00 – Konferencja tematyczna związana z rodziną Błogosławionych Ulmów i troską o pokoleniowy przekaz wiary w rodzinach
  • 17.30 – Nabożeństwo różańcowe w intencji rodzin
  • 18.00 – Msza święta z przekazaniem relikwii
  • Po Mszy świętej, dekanalna kongregacja dla kapłanów
Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum