Konferencje – o. Hayden Williams – XIII Forum Charyzmatyczne

Konferencje wygłoszone przez ojca Haydena podczas XIII Forum Charyzmatycznego w Krośnie w dniach 18-19 listopada 2023r. (link do youtube)

Konferencja I – Boże miej litość dla mnie grzesznika!
Konferencja II- Panie ile razy mam przebaczyć?
Konferencja III – Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić
Konferencja IV – Panie naucz nas modlić się
Konferencja V – Panie, daj mi tej wody
Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum