Podziękowanie dla darczyńców XIII Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego w Krośnie

Dziękuję za pomoc i wsparcie organizacji XIII Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego:
1. Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, telebimów
2. Polskiej Spółce Gazownictwa – główny sponsor wydarzenia
3. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
4. Nadleśnictwu Kołaczyce
5. WDK (Wojewódzki Dom Kultury) w Rzeszowie oraz Województwo PODKARPACKIE
6. Firmie Nowy Styl Group
7. OSM Jasienica Rosielna
8. MLEKOVITA
9. GREINPLAST
10. Firmie JANKOR z Jasła
11. Hat- Bud (domy drewniane)
12. ALU- Styl

13. Papieskie Centrum Turystyczno Pielgrzymkowe św. Jana Pawła II

14. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum