Zapraszamy po odbiór opłatków!

W sobotę (25 listopada ) po Mszy Świętej wieczornej do budynku plebanii zapraszamy wszystkich Rejonowych i Posłańców po odbiór opłatków na wigilijny stół.

Zachęcamy także nowe osoby, które chciałaby pomóc w roznoszeniu opłatków tam gdzie nie ma Posłańca!

Gdyby ktoś chciał odebrać opłatki wcześniej również istnieje taka możliwość. Datki z opłatków przeznaczone są na ogrzewanie świątyni.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum