Wieczysta Adoracja w naszym Sanktuarium

Zapraszamy na wieczystą (24 godziny na dobę) Adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Kaplica wieczystej adoracji znajduje się w prawej części kościoła (w dawnej kaplicy Matki z Dzieckiem). Prosimy o zachowanie ciszy przebywając w kaplicy.

Zapraszamy wszystkich do Adoracji Pana Jezusa w dzień i w nocy.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum