Zapraszamy na spotkania grupy modlitewnej !

Serdecznie zapraszamy na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 18:15. Spotkania odbywają się w salce w dolnym kościele. Msza Święta o godz. 17:30

Wielu z nas należy do wspólnot i grup modlitewnych, wielu z nas szuka wspólnoty. Należałoby zadać pytanie, czym jest wspólnota, czym spotkanie modlitewne? Czym kierujemy się szukając wspólnoty, czym kierujemy się przychodząc na spotkanie modlitewne.

Do grupy modlitewnej dołączają przede wszystkim ci, którzy szukają Jezusa, którzy chcą się modlić nie tylko w swojej izdebce, ale również wspólnie….. I to jest fundamentem spotkania.

Do wspólnoty trafiają również osoby, które poszukują pomocy w trudnej sytuacji życiowej, kiedy „świat się wali”. Jeśli ktoś szuka Boga, akceptacji drugiego człowieka, a czuje się samotny, odtrącony, wykluczony lub po prostu odczuwa potrzebę wielbienia Boga , niech przyjdzie – bo warto!


Spotkania modlitewne mają bardzo szeroką formułę i dzięki temu cechuje je duża różnorodność. W praktyce nie ma dwóch takich samych spotkań. Ich cechą charakterystyczną jest spontaniczność i wolność, oryginalność oraz prostota. Dzieje się tak, ponieważ potrzeby wspólnoty i poszczególnych osób nie są zawsze takie same, a Duch Święty odpowiada na nie zawsze na nowo.

Na te spotkania przychodzą ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk, różnego usposobienia, wykształcenia, pozycji społecznej, a także osoby będące często w odmiennej sytuacji ekonomicznych. Ludzie ci spontanicznie i w całkowitej wolności gromadzą się po to, aby razem szukać relacji z żywym Bogiem, modlić się, rozwijać duchowo oraz aby podejmować różne formy zaangażowania i służby w Kościele.

Oddając chwałę Bogu przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, obdarowują i zostają obdarowanymi. Świadomie oddając się do dyspozycji Ducha Świętego, otwierają się na to, że On sam może posłużyć się nimi, objawiając swoją moc, chwałę Jezusa i Jego Ojca. Uczestnicy także wiele otrzymują, bo każde spotkanie jest nową Pięćdziesiątnicą w czasie, której odnawia się nowe zanurzenie w Duchu Świętym. Każde spotkanie ma nieco inny przebieg, a wszyscy uczestnicy czują się swobodni wyrażając siebie w śpiewie i modlitwie. Życzliwa obecność innych osób staje się umocnieniem i zaproszeniem do stawania się coraz lepszym uczniem Chrystusa, co prowadzi do ciągłego pogłębiania osobowej więzi z Bogiem.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum