Ogłoszenia 7 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenia 7 kwietnia 2024 r.

  1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do codziennego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. Możemy codziennie zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Koronki do Bożego miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Chorzy mogą ten odpust zyskać poza kościołem.
  2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
  3. W poniedziałek (przeniesiona z Wielkiego Poniedziałku) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  4. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat pisał św. Jan Paweł II w Evangelium Vite. W nawiązaniu do tego apelu JPII, zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli modlitwy w intencji ocalenia życia które zagrożone jest aborcją.
  5. Dziękuję przygotowanie liturgii mieszkańcom ul. Stefana Batorego nr 21. Msza św. będzie odprawiona 20 czerwca. Za tydzień proszę o przegotowanie liturgii mieszkańców ul. Batorego nr 23.
  6. Za tydzień składka na Kościół.
  7. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00.
Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum