Nabożeństwa czerwcowe

Od dawna miesiąc czerwiec związany jest z nabożeństwami ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Z przebitego Serca Zbawiciela wypływa na świat miłość Boża. Zapraszamy do naszego Sanktuarium na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17:00, aby upraszać dla siebie i świata łaskę miłości miłosiernej

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum