Podsumowanie procesu partycypacji – Szlak Maryjny II

Podsumowanie procesu partycypacji – Szlak Maryjny II

W ramach fazy przygotowawczej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Szlak Maryjny II wdrożyliśmy proces partycypacyjny składający się z różnorodnych działań, poprzez które informowaliśmy zainteresowane strony i opinię publiczną o planowanych założeniach projektu. Jednocześnie skupiliśmy się na uzyskaniu sugestii, propozycji i rekomendacji od zainteresowanych stron, z których korzystaliśmy podczas tworzenia projektu.

Więcej informacji o wynikach w poniższych załącznikach:

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum